• Trang chủ

  • Khóa học

  • Sự liên kết giữa vân tay và não bộ

Sự liên kết giữa vân tay và não bộ

1. Đặc điểm của vân tay

Vân tay có những đặc điểm riêng biệt mang tính cá thể rất cao như sau:

- Dấu vân tay là dấu ấn riêng biệt của mỗi người.

- Tuyệt đối không thể có 2 dấu vân tay trùng nhau. Xác suất để hai cá thể trùng nhau về dấu vân là 1/64 tỷ. Kể cả trường hợp đồng sinh cùng trứng cũng không xuất hiện sự trùng khớp.

- Dấu hiện nhận dạng vân tay sẽ vĩnh viễn không thay đổi trừ những tác động nghiêm trọng của môi trường như tai nạn.

 

2. Chức năng của não bộ

Các nhà khoa học đã “vẽ bản đồ” đại não bằng cách nhận dạng những vùng có mối liên kết chặt chẽ với các chức năng đã được xác định. Chức năng của đại não được khảo sát theo các vùng não được phân chia.

- Đại não được chia làm 4 thùy:

Đại não = Thuỳ chẩm + Thuỳ đỉnh + Thuỳ thái dương + Thùy trán (Thùy trán +Thùy trước trán)

Dựa theo chức năng, cấu trúc và cách sắp sếp của các tế bào thần kinh (cytoarchitechtonic of neurons), đại não được chia thành 4 vùng chính tổng quát.

+ Thuỳ trán (frontal lobe) (Bao gồm thùy trán và thùy trước trán): có những chức năng “nâng cao” những đặc trưng phức tạp, tinh tế của con người như tính toán, lập kế hoặch, tưởng tượng, giải quyết các vấn đề khó khăn và những tình huống xã hội v.v… Tỷ lệ Thuỳ Trán của con người lớn hơn tỷ lệ Thuỳ Trán của các động vật khác trừ những loài vượn lớn.

+ Thuỳ đỉnh (parietal lobe): xử lý xúc giác và điều khiển sự vận chuyển.

+ Thuỳ thái dương (temporal lobe): có chức năng xử lý thông tin liên quan đến thính giác và ngôn ngữ. Từ điển ngữ nghĩa (semantics) của con người xem như được đặt tại đây.

+ Thuỳ chẩm (occipital lobe): xử lý thông tin liên quan đến thị giác.

+ Thùy đảo (Insula lobe) nằm sâu dưới lớp vỏ não ở thùy thái dương, có thể cảm nhận được tình trạng nội tại của cơ thể, gồm cả những cảm tính trực giác, làm phát khởi tình thương và sự đồng cảm.

 

3. Sự liên kết của vân tay và não bộ

Mỗi cặp ngón tay đối xứng lại đảm trách một nhiệm vụ khác nhau do sự chi phối đặc biệt của NÃO TRÁI (Kiểm soát Tay Phải) và NÃO PHẢI (Kiểm soát Tay Trái)

Vì thế mà thông qua kết quả Sinh trắc vân tay, Tường Minh có thể tìm ra cơ chế chuyển hóa thông tin giữa các vùng trong não bộ của mỗi cá nhân. Từ đó, tư vấn viên đưa ra những giải pháp giúp các cá nhân khắc phục nhược điểm và làm việc/ học tập hiệu quả hơn.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để khám phá tiềm năng từ sâu bên trong bạn!